NOVOSTI

NOVA LISTA ZABRANJENIH DOPING SREDSTAVA ZA 2024.

Antidoping agencija Republike Srbije dostavila je novu Listu zabranjenih doping sredstava za 2024. godinu koja počinje da važi od 1. januara 2024 i sažetak najznačajnijih izmena u Listi za 2024. godinu.

Neophodno je notirati da je najznačajnija izmena u Listi zabranjenih doping sredstava za 2024. godinu uključivanje supstance tramadol koja je aktivna supstanca leka Trodon.

 

Lista zabranjenih doping sredstava za 2024.

Sažetak najznačajnijih izmena u Listi za 2024.

 

About bks