NOVOSTI

7.februar


Danas je Predsednik Sportskog saveza Srbije G.din Aleksandar Šoštar poslao preporuku Karate federaciji Srbije i Beogradskom karate savezu da preduzmu odgovarajuće korake za okončanje postojećih sukoba i normalizaciju rada Karate federacije Srbije, koji bi posebno uključili sledeće mere:
-Da Karate federacija Srbije najkasnije do 10. marta 2012. godine održi vanrednu Skupštinu na kojoj bi: stavila van snage odluku o isključenju iz članstva Beogradskog karate saveza; izmenila svoj statut tako što bi izbrisala iz članstva Karate savez Beograda i vratila statutarna prava Beograskom karate savezu; preduzela mere za usklađivanje rada Saveza sa usvojenim izmenama.
-Da Beogradski karate savez najkasnije do 1. marta 2012. godine održi vanrednu izbornu Skupštinu u čijem radu bi učestvovali svi karate klubovi sa teritoriji grada Beograda. Ova Skupština bi pored rukovodstva BKS izabrala i predstavnike u Skupštini KFS…
PREPORUKA PREDSEDNIKA SSS

About bks