NOVOSTI

6.februar


Danas je održana redovana sednica UO BKS-a. Predsednik saveza g.din D.Božovović upoznao je članove UO sa obavljenim razgovorom u SSS, SSAB i rešenjima MOS-a i Upravnog suda u Beogradu kao i sa rešenjem poverenika za informacije od javnog značaja, kojima se nalaže brisanje KSB-a iz registra MOS-a kao i nalog poverenika KFS-u da se bez odlaganja dostavi sva tražena dokumentacija BKS-u u roku od tri dana. Sportski direktor BKS-a g.din I.Rodić podneo je izveštaj sa okupljanja perspektivnih takmičara i edukacije sudija i trenera i izvršene su određene korekcije kalendara takmičenja.

About bks