NOVOSTI

POJAČANE KONTROLE EVIDENTIRANJA PROMETA U SPORTSKIM UDRUŽENJIMA

Inspektori Poreske uprave, izvršili su ukupno 294 kontrole u sportskim udruženjima i teretanama od uvođenja novog modela fiskalizacije.

  • kod 53 poreska obveznika izrečena je mera privremene zabrane obavlјanja delatnosti (40,46%);
  • kod 78 poreskih obveznika kontrole su bez nepravilnosti (59,54%);
  • kod 11 poreskih obveznika kontrola je u toku (uzimanje izjave, pregled dokumentacije);
  • kod 100 poreskih obveznika koji u momentu kontrole nisu zatečeni na adresi, prijavlјenoj Poreskoj upravi, pokrenuti  su postupci privremenog oduzimanja PIB-a;
  • kod 52 poreska obveznika koji u momentu kontrole nisu radili, a identifikovani su na adresi prijavlјenoj Poreskoj upravi, biće predmet naknadne kontrole.

Poreska uprava, zahvalјujući novom modelu fiskalizacije, raspolaže sa svim neophodnim podacima o prometu, u realnom vremenu, na svakoj maloprodajnoj lokaciji u Republici. Na taj način, uz primenu analize rizika i cilјanih kontrola, u mogućnosti je da efikasno reaguje na svaku nepravilnost kod poreskih obveznika koji ne ispunjavaju svoje zakonske obaveze.

Koristeći napredne metode analize rizika, kao i prednosti savremenih rešenja koje donosi novi sistem fiskalizacije, težište kontrola u prethodnom periodu bilo je, između ostalog, i na kontroli poreskih obveznika koji se bave sportskom i rekreativnom delatnošću.

Novi model fiskalizacije doprinosi smanjenju sive ekonomije i mogućnosti raznih zloupotreba, što jasno rezultira povećanjem budžeta za javne i društvene potrebe svih građana Republike Srbije. Porez prikuplјen na ovaj način, posredstvom budžeta ulaže se u kvalitetno ostvarivanje svih javnih i društvenih potreba građana. Svaki dinar uložen u izgradnju bolnica, dečijih ustanova, škola, auto-puteva, uložen u kulturu i sport, školstvo i zdravstvo potiče i sa ispravno izdatog fiskalnog računa.

S obzirom na to da novi zakon predviđa postojanje QR koda na svim fiskalnim računima, građani mogu skeniranjem da provere ispravnost svakog računa i da i na taj način, uspostavlјajući direktnu vezu sa Poreskom upravom, doprinose borbi protiv sive ekonomije.

Poreska uprava je, od početka uvođenja novog modela fiskalizacije, sprovela ukupno 12.807 provera evidentiranja prometa preko fiskalnih uređaja kod poreskih obveznika u Srbiji.

 

About bks