NOVOSTI

KORACI U REALIZACIJI POZIVNOG TURNIRA

Po pitanju organizacije pozivnih turnira, a na osnovu člana 10. Takmičarskog pravilnika KFS koji glasi:

Za sve takmičarske aktivnosti, organizaciju i održavanje takmičenja na regionalnom nivou koje se ne nalaze direktno u Kalendaru KFS, ali se moraju nalaziti u kalendaru regionalnog karate saveza, mora se dobiti saglasnost KFS a za realizaciju je odgovorna takmičarska komisija regionalnog karate saveza.

neophodno je da klub podnese zahtev da njegov pozivni turnir bude uvršten u Kalendar aktivnosti regiona o čemu odluku donosi Upravni odbor regiona uz saglasnost KFS.

Za organizaciju i održavanje svih takmičenja izvan redovnog sistema takmičenja, donose se posebne Propozicije, koje usvaja Takmičarska komisija KFS, a koje ne mogu biti u suprotnosti sa odredbama Takmičarskog pravilnika KFS.

Klub koji aplicira za organizaciju turnira potrebno je da ima sve izmirene obaveze prema nacionalnom i regionalnom karate savezu. (ukoliko je ranije organizovao turnir) i da podnese predlog propozicija takmičenja na usvajanje.

Kategorija turnira se određuje na osnovu kriterijuma propisanim pravilnikom KFS a a na osnovu prethono održanog turnira a sve u skladu sa članom 33 Takmičarskog pravilnika KFS koji glasi:

Svi klubovi tehnički organizatori turnira serije A, B ili C dužni su da uplate Karate Federaciji Srbije minimum 10 dana pre održavanja turnira jednokratne iznose: (1) za turnir serije A 420 eura po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, (2) za turnir serije B 250 eura po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate i (3) za turnir serije C 130 eura po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Rok za izvršenje uplate svim službenim licima je 3 radna dana po završetku takmičenja. U slučaju neizvršenja uplate u predviđenom roku klub ne može da nastupa ni na jednom takmičenju.

Prvi kriterijum za kategorizaciju turnira vrši Nacionalni ili regionalni savez prema kome: (1) klub organizator turnira serije A potrebno je da ima više od 30 registrovanih takmičara uključenih u sistem takmičenja, (2) klub organizator turnira serije B potrebno je da ima više od 20 registrovanih takmičara uključenih u sistem takmičenja i (3) klub organizator turnira serije C potrebno je da ima više od 15 registrovanih takmičara uključenih u sistem takmičenja.

Drugi kriterijumi vezani su za organizaciju turnira i to: (1) za organizaciju turnira serije A učešće najmanje 3 države, najmanje 20 klubova, najmanje 300 takmičara, da se odvija na najmanje 3 borilišta u dvorani sa najmanje 300 mesta i na kome je kotizacija 1500,00 dinara  u pojedinačnim konkurencijama, (2) za organizaciju turnira serije B učešće najmanje 3 regiona, najmanje 12 klubova, najmanje 200 takmičara, da se odvija na najmanje 2 borilišta u dvorani sa najmanje 200 mesta i na kome je kotizacija 1200,00 dinara u pojedinačnim konkurencijama i (3) za organizaciju turnira serije C učešće najmanje 7 klubova, najmanje 100 takmičara, da se odvija na najmanje 1 borilištu u dvorani sa najmanje 100 mesta i na kome je kotizacija 1000,00 dinara u pojedinačnim konkurencijama.

Pri određivanju serije turnira moraju biti zadovoljena oba kriterijuma.

Klub koji u jednoj sezoni pri organizovanju turnira nije ispunio Drugi kriterijum u narednoj sezoni može aplicirati samo za seriju nižih nivoa.

Na osnovu navedenog delegiranje službenih lica vrši nacionalni karate savez na zahtev regionalnog karate saveza najkasnije tri dana pre održavanja takmičenja pri čemu se broj sudija određuje uzimajući u obzir informaciju koju mora da dostavi organizator o broju učesnika po principu maksimum 100 takmičara po tatamiju, s tim da organizator može da predvidi i veći broj borilišta, nakon čega se sastav liste sudija više ne može menjati.

Sa tim u vezi neophodno je da se prijave za turnir koji će se održati u toku vikenda završe do srede u ponoć kako bi službena lica bila delegirana u četvrtak.

 

About bks