NOVOSTI

JAVNA RASPRAVA ZA IZMENU I DOPUNU STATUTA BKS

Na osnovu člana 45. Statuta Beogradskog karate saveza, Upravni odbor na 7. sednici održanoj dana 13.07.2023. godine, donosi sledeću

 

ODLUKU

  1. Usvaja se predlog Izmena i dopuna Statuta Beogradskog karate saveza.
  2. Ovaj predlog izmena i dopuna Statuta dostaviti članicama Beogradskog karate saveza čime se stavlјa na Javnu raspravu koja će trajati do 18.08.2023. godine.

U Beogradu, 18.07.2023.

 

Predsednik

 dr Hadži Strahinja Stojković

Predlog Statuta BKS

 

About bks