NOVOSTI

4.april


Ministarstvo omladine i sporta je na svom sajtu objavilo sledeće obaveštenje: “Ministarstvo omladine i sporta primaće evidencione prijave svih udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, koji su do 12.04.2012. godine predali dokumentaciju za prevođenje u Registar APR, u roku od 15 dana od dana izdavanja Rešenja o upisu prevođenja.” Sportski zvaničnici apeluju na klubove i saveze da preregistraciju u APR obave u zakonskom roku (12. april), kako ne bi bili ugašeni i izbrisani iz evidencije sposrtskih organizacija, takođe se napominje da je do 12. aprila preregistracija besplatna, a posle 12. aprila će se naplaćivati minimum 10.000 dinara. Ranije je na svom sajtu MOS objavio uputstvo za popunjavanje evidencione prijave, kao i model statuta sportskog kluba usklađen sa Zakonom o sportu.
registraciona prijava – APR
uputstvo i evidenciona prijava
model statuta za preregistraciju – usklađen sa Zakonom o sportu

About bks