NOVOSTI

29.mart

Sportski savez Beograda se obratio svim svojim članovima sa dopisom u kojem navodi:
” Poštovani,
Ovim putem želimo da demantujemo sve mejlove koji Vam ne stignu sa zvaničnih mejl adresa SSAB (***@ssab.org.rs).
Ujedno želimo da napomenemo da je Sportski savez Beograda zvanična institucija sa punim legitimitetom u posredovanju u ovako važnoj zakonskoj obavezi kakva je prevođenje sportskih organizacija. Ukoliko Vam je pomoć pri preregistraciji potrebna, molimo Vas da nam se obratite putem mejla – office@ssab.org.rs ili telefona: 011/3605880, 2658725 ili 2683558.

About bks