NOVOSTI

2.februar

Ministarstvo omladine i sporta je 30. novembra 2011. godine donelo rešenje, kojim se poništava rešenje MOS-a broj 661-02-325/2011-03 od 23.03.2011. godine, o upisu u Registar sportskih organizacija kao udruženja, sportskih društava i saveza, pod rednim brojem 18851 Karate savez Beograda. Na ovo rešenje Karate savez Beograda je izjavilo žalbu kod Upravnog suda za odlaganje izvršenja ovog rešenja, koja je odbijena, tako da je MOS 26.1.2012. godine doneo zaključak o dozvoli izvršenja rešenja od 30.11.2011. godine, kojim se briše iz Registra sportskih organizacaija kao udruženja, sportskih društava i saveza Karate Savez Beograda, upisan u Registar pod rednim brojem 18851.
REŠENJE UPRAVNOG SUDA ZAKLJUČAK O DOZVOLI IZVRŠENJA

About bks