NOVOSTI

15. januar 2012.

UO BKS je na svojoj sednici održanoj 28.12.2011 godine usvojio pravilnik o taksama za period do 31.8.2012. Registracija klubova, članova, trenera, sudija, menadžera i lekara će se vršiti u periodu od 10.1. do 31.1.2012. godine.

Dopis BKS upitnik za članove obrazac za klub
obrazac za takmičare zbirni spisak takmičara zbirni spisak članova
obrazac za sudije obrazac za trenere obrazac za menadžere
obrazac za lekare

About bks