NOVOSTI

Žreb – Kup Beograda za poletarce, pionire i nade

Žreb za Kup Beograda za poletarce, pionire i nade:

subota, 03.10.2020. godine KATE
nedelja 04.10.2020. BORBE

 

Usled predloženih mera za sprečavanje i suzbijanje  COVID-19 nije dozvoljeno prisustvo publike, omogućen je live prenos takmičenja.

subota, 03.10.2020. godine KATE – live                          nedelja 04.10.2020. BORBE – live

  • Takmičenje se održava bez prisustva publike
  • Ulazak u sportski objekat i pristup na prijavi imaju samo licencirani treneri i menadžerii sa vidno istaknutom akreditacijom, u propisanoj sportskoj opremi i sa zaštitnom maskom uz pridržavanje fizičke distance
  • Pristup na merenju imaju takmičari koji imaju nastup, treneri i menadžeri sa vidno istaknutom akreditacijom, u propisanoj sportskoj opremi i sa zaštitnom maskom uz pridržavanje fizičke distance
  • Ulazaku sportski objekat i pristup na parketu imaju samo licencirani treneri i menadžeri a na borilištu samo licencirani treneri sa vidno istaknutom akreditacijom, u propisanoj sportskoj opremi i sa zaštitnom maskom u toku celog boravka u sportskom objektu.
  • Na parket mogu ući takmičari samo prozvane uzrasne kategorije sa vidno istaknutim akreditacijama.

About bks