NOVOSTI

TERMINI ZA NACIONALNA LICENCIRANJA

Nacionalna licenciranja službenih lica i izdavanje dozvola za rad Karate federacija Srbije održaće:
08.07.2017. u Čačku
15.07.2017. u Apatinu
10.09.2017. u Beogradu.

About bks