NOVOSTI

Sudijsko – trenerski seminar

Dana 16/17/18.novembra .2018.godine u Beogradu, na fakultetu za sport – univerzitet „ Union Nikola Tesla“ (ul.Narodnih heroja 30, Novi Beograd) Novi Beograd održaće se seminar za sudije i trenere članove Karate Federacije Srbije.

U skladu sa zakonom o sportu Republike Srbije i pravilnikom o stručnom osposobljavanju, sve sudije i treneri koji žele da produže licencu za suđenje i trenerski rad u Karate federaciji Srbije, u obavezi su da neizostavno prisustvuju seminaru. Treneri su u obavezi da prisustvuju seminaru (predavanju) samo u petak 16.11.2018.godine.

Semninar će voditi Predsednik Svetske sudijske komisije G-din Yavier Eskalante.

Važna napomena: Došlo je do promene održavanja seminara u odnosu na prvobitnu satnicu. Seminar se u petak održava na fakultetu za sport – univerzitet „ Union Nikola Tesla“ (ul.Narodnih heroja 30, Novi Beograd) Novi Beograd.

 

SATNICA – Dopis

About bks