NOVOSTI

Struktura

 

RUKOVODSTVO BKS

Predsednik

Doc. dr Hadži Strahinja Stojković

 

Potpredsednici

Milica Alavanja Maksimović

 

Dragan Todorović

 

Upravni odbor BKS

Doc. dr Hadži Strahinja Stojković, predsednik

Milica Alavanja, potpredsednik

Dragan Todorović, potpredsednik

Prof. dr Vesna Ćilerdžić

Ivana Čomagić

Mr Draško Stojanović

Dr Miloje Stefanović

 

Nadzorni odbor BKS

Branislav Milenković

Kajica Kaličanin

Božidar Purić

 

STRUČNA TELA BKS

Direktor BKS

Ninoslav Glišić

 

Takmičarska komisija BKS

Aleksandar Mihailović, predsednik

Branislav Milenković

Filip Pantović

 

Trenerska komisija BKS

Aleksandar Ranisavljević, predsednik

Siniša Barac

Dragana Mladenović

 

Sudijska komisija BKS

Dragojle Sekulić, predsednik

Jelena Pertrović

Dragutin Simović

 

Disciplinska komisija BKS

Slobodan Šobić. predsednik

Dragan Todorović

Prof. dr Vesna Ćilerdžić

 

Komisija za afirmaciju ženskog sporta BKS

Jelena Milivojčević, predsednik

Ivana Čomagić Ćirić

Sladjana Stojković

 

Zdravstvena Komisija BKS

Dr Miloje Stevanović, predsednik

Dr Dragan Sinđelić

Dr Dragan Dunčević

MA Nemanja Marjanović

 

Stručni savet BKS

Dragoslav Stojković, predsednik

Dr Miloš Mudrić

Dr Hadži Strahinja Stojković

 

Komisija za parakarate BKS

Ninoslav Glišić, koordinator

Slađana Stojanović

Emil Bogoev

Zoranović Vjekoslav

 

Koordinator za kate BKS

Nemanja Glišić

 

Koordinator za borbe BKS

Slađana Stojković

 

Sekrtar BKS

Lidija Nikolić