NOVOSTI

Redovna Skupština BKS

Juče je u Svečanoj sali Gradskog centra za fizičku kulturu održana redovna godišnja Skupština Beogradskog karate saveza, na kojoj su usvojeni sledeći izeštaji: izveštaj Nadzornog odbora za 2017. godinu, izveštaj o radu Beogradskog karate saveza za 2017 godinu, finansijski izveštaj Beogradskog karate saveza za 2017 godinu, plan rada Beogradskog karate saveza za 2018 godinu i finansijski plan Beogradskog karate saveza za 2018 godinu. Na Skupštini su dodeljene plakete najuspešnijim klub0vima i sportistima za postignute sportske i takmičarske rezultate u 2017 godini.

About bks