NOVOSTI

Prvenstvo Beograda – žreb

PRIJAVA po detaljnijoj satnici, obavljaće se suksecivno, 1 sat pre nastupa predviđene kategorije u toku trajanja takmičenja. Promena težinske kategorije nije moguća. U zavisnosti od toka takmičenja,  Savez zadržava pravo da predviđenu kategoriju počne 30 minuta ranije u odnosu na planiranu satnicu. Takmičari koji čekaju nastup imaju mogućnost da se pripremaju u maloj Sali kod tribina.

Roditeljima i pratiocima nije dozvoljen pristup u objekat, niti okupljanje ispred same hale. Svi takmičari koji završe nastup dužni su da napuste halu, bez zadržavanja u prostoru oko hale.
Upozorenje MUP RS PU Novi Beograd, da će se takmičenje prekinuti ukoliko ispred hale bude većeg okupljanja grupe sportista i roditelja.

Kate – (M) ppn
Kate – (Ž) ppn

Borbe – (M) pn
Borbe – (Ž) pn

Kate – (M/Ž) seniori
Borbe – (M/Ž) seniori

U slučaju da  krzni štab i Vlada RS donesu nove mere koje zabranjuju organizovanje sportskih takmičenja, prvenstvo će biti odloženo.

About bks