NOVOSTI

Održana vanredna izborna Skupština BKS

Scepanovic-Goran30.12.2015.godine održana je vanredna izborna Skupština na kojoj je izabrano novo rukovodstvo saveza. Za Predsednika Saveza izabran je Goran Šćepanović, a za članove UO: Zoran Vukajlović  Dragan Todorović,  Stevan Nikoić, Mileta Koprivica, Darko Đurković, Miroslav Ilić, Goran Čomagić, Aleksandar Ranisavljević, Nebojša Kovačević i Milosav Miličković. Takođe je izabran i Nadzorni odbor u sastavu: Saša Mihajlović, Kajica Kaličanin i Nikola Stevanović.

Na prvoj sednici UO održanoj 30.12.2015. godine za Podpredednika Saveza izabran je Milosav Miličković, a za Direktora Ninosav Glišić.

About bks