NOVOSTI

OBRAZOVANJE SPORTISTA NA PRVOM MESTU

Beogradski Karate Savez i Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ i Sportska gimnazija Sportium potpisali su ugovor o saradnji. Potpis na ugovor su stavili dr Hadži Strahinja Stojković, u ime Beogradskog karate saveza, i Radmila Đurović, direktorka Sportske gimnazije Sportium u ime Fakulteta za sport i Sportske gimnazije Sportium. Potpisivanju ugovora prisustvivali su članica UO BKS prof. dr Vesna Čilerdzic i bivsa šampionka i nosilac nacionalnog priznanja a sada viši savetnik u sportu BKS-a Jelena Milivojčević Stevanović.

Predmet ovog sporazuma je saradnja u oblasti obrazovanja mladih sportista, organizovanju nastave u odnosu na trenažno takmičarske obaveze, organizovanju priprema i kampova, tematskih predavanja i radionica za sportiste, kao i u svim drugim oblastima koje proističu iz njihovih delatnosti.

Programski ciljevi koji su svrha ovog sporazuma o saradnji su:

– razvoj i napredak, kroz visokoškolsko obrazovanje mladih aktivnih sportista, kao značajnog segmenta društvenog života;

– prepoznavanje, definisanje i promovisanje pravih vrednosti neophodnih za razvoj obrazovanja i sporta na teritoriji grada Beograda;

– permanentan rad na stvaranju mogućnosti za nesmetano razvijanje sportskih karijera sportista i sticanje visokog obrazovanja;

– saradnja u organizovanju sportskih takmičenja;

– motivisanje i pomaganje kategorisanih i ostalih aktivnih sportista, posebnon perspektivnih za uspeh u sportu;

– zajednički rad na unapređenju zaštite zdravlja sportista.

 

About bks