NOVOSTI

Obaveštenje

Obaveštavamo vas da Karate federacija Srbije, zbog uslova koji su vezani
za pandemiju Covid 19, odlaže sva nacionalna licenciranja koja su bila
predviđena za Čačak 05. septembra 2020., Beograd 06. septembra 2020.
i Novi Sad 12. septembra 2020. godine dok uslovi to ne budu dozvolili.

About bks