NOVOSTI

O BKS

KARATfunakoshiE je relativno mlad borilački sport.  Prvi karate klub u Jugoslaviji osnovan je u Beogradu 18.04.1963. godine pri Univerzitetskom Džudo podsavezu. Klub je dobio ime ‘’Univerzi-tetski karate klub‘’ , a prvi trener je bio Đorđe Đuričić. Već naredne, 1964.g. osnivaju se klubovi Partizan i Medicinar, i formira se karate komisija pri Savezu za Džudo i srodne sportove Srbije, a 1965. godine formiran je karate klub Student. Iz Karate komisije, 1976.g., nastao je Karate odbor Jugoslavije pri Savezu za Džudo i srodne sportove.

Tokom narednih godina 1967 – 1969 formiraju se i drugi klubovi (Studentski grad, Biolog, Pravnik, Stomatolog, Radnički-Bg, Rakovica, …), i  javlja se ideja o osnivanju saveza.

Karate savez Beograda formalno je osnovan 1972. godine i radio je pod okriljem Saveza za fizičku kulturu Beograda. Paralelno sa formiranjem Saveza formirana je trenerska komisija i sudijska komisija kao stručna tela Saveza. Od tad pa do danas takmičari, treneri i sudije Karate saveza Beograda su činili okosnicu razvoja karatea kako u nekadašnjoj Jugoslaviji tako i regionu.

BEOGRADSKI KARATE SAVEZ je zvanični granski savez koji svoju delatnost sprovodi u okviru Asocijacije sportskih saveza Beograda, s jedne strane i Karate Federacije Srbije, kao republičkog granskog saveza , sa druge strane.

Svoju aktivnost Savez sprovodi na osnovu plana i programa koji se realizuje uz pomoć Gradskog sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda i sredstava koje obezbeđuje spostvenom delatnošću.

BEOGRADSKI KARATE SAVEZ organizuje značajan broj takmičenja. U toku godine organizuju se Prvenstva Beograda i Kup takmičenja u sedam uzrasnih kategorija. Pored ovih takmičenja Savez organizuje i zavidan broj takmičenja republičkog i saveznog ranga. Takođe, Savez je organizator velikog međunarodnog turnira pod nazivom ‘’Beogradski pobednik‘’ sa tradicijom dugom 25 godina. Od 2003. godine ovaj prestižni međunarodni turnir odvija se pod pokroviteljstvom Skupštine grada Beograda i nosi naziv ‘’TROFEJ BEOGRADA-Beogradski pobednik‘’. Ovaj prestižni turnir svake godine okuplja preko 1.000 takmičara i takmičarki  iz zemlje i okruženja.