NOVOSTI

NACRT SATATUTA BKS

U cilju usaglašavanja sa Zakonom o sportu Upravni odbor Beogardskog karate saveza pripremio Nacrt Statuta BKS, koji stavlja na javnu raspravu od koje se očekuju primedbe i predlozi koje treba dostaviti u pisanoj formi kancelariji BKS najkasnije do 15.  decembra 2016. godine.

nacrt_statuta_bks_dec_2016

 

About bks