NOVOSTI

Nacionalno licenciranje – satnica

Nacionalni seminar i licenciranje službenih lica će se održati u nedelju, 10.septembra 2017.godine u Beogradu, na Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (Blagoja Parovića 156) po sledećoj satnici:

0d 11:00 d0 11:45 evidentiranje i predaja dokumentacije
od 12:00 do 14:00 predavanje za trenere, sudije, lekare i menadžere
0d 14:00 do 14:30 pauza
od 14:30 do 15:15 test za trenere
od 15:15 do 15:50 test za sudije
od 16:00 do 17:30 praktični rad za trenere i sudije

Sva službena lica koja se licenciraju, bez obzira da li se prvi put licenciraju ili su se licencirala prošle godine, u obavezi su da dostave lekarsko uverenje i zahtev za izdavanje licence koji vam dostavljamo u prilogu ( skrećemo vam pažnju da će zahtev biti prihvaćen samo i isključivo ukoliko je čitko popunjen, overen i potpisan), uz preporuku da isti popunite i overite pre dolaska na licenciranje, kako bi se izbegla kašnjenja i nepotrebne gužve.

 

About bks