NOVOSTI

KUP BEOGRADA ZA ZA KADETE, JUNIORE I SENIORE

U nedelju 28.06.2020. u Sportskom centru Banjica, Crnotravska 4 održaće se “KUP BEOGRADA ZA ZA KADETE, JUNIORE I SENIORE”. Prijava do srede 24.06.2020. do 15 časova.

Pristup na prijavi imaju samo licencirani treneri i menadžeri sa vidno istaknutom akreditacijom, u propisanoj sportskoj opremi i sa zaštitnom maskom u toku celog takmičenja.
Pristup na parketu imaju samo licencirani treneri i menadžeri a na borilištu samo licencirani treneri sa vidno istaknutom akreditacijom, u propisanoj sportskoj opremi i sa zaštitnom maskom u toku celog takmičenja.
Na parket mogu ući takmičari samo prozvane uzrasne kategorije sa vidno istaknutim akreditacijama.

OBRAZAC PRIJAVE
PROPOZICIJE

About bks