NOVOSTI

Početak redovne Skupštine BKS od 13:00, predavanja od 10:30

Uzimajući u obzir vreme potrebno za održavanje predviđenih predavanja sa diskusijom, a shodno ozbiljnosti tema koje su predviđene za prezentaciju, obaveštavamo vas da je početak redovne godišnje Skupštine BKS pomeren za 13 časova.

Predavanja će biti održana sa početkom u 10,30 časova, kao što je i planirano. Još jednom vas podsećamo da je preporuka da predstavnici klubova prisustvuju predavanjima, kako bi se bliže upoznali, pre svega sa izmenama i dopunama Zakona o sportu i obavezama koje Zakon o sportu donosi, a posebno imajući u vidu da je rok za uskladjivanje normativnih akata sportskih organizacija sa Zakonom do 17.02.02017.godine.

Teme predavanja:
– “Prezentacija novog Zakona o sportu – osvrt na način rada, organizovanje i poslovanje sportskih organizacija”

– “Prezentacija o inspekcijskom nadzoru u sportu”

Predavanja će održati predstavnik privrednog društva ADVISER RAČUNOVODSTVO I POREZI DOO.

Redovna godišnja Skupština BKS održava se u nedelju, 15.01.2017.godine, na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja (Blagoja Parovića 156) sa početkom u 13 časova. U prilogu vam dostavljamo korigovan predlog dnevnog reda.

Poziv za Skupstinu BKS 2017 i dnevni red_2

About bks