NOVOSTI

Usvojene uzrasne i težinske kategorije za 2016/2017

Na Upravnom Odboru Karate federacije Srbije usvojene su izmene takmičarskog pravilia, kao i uzrasne i težinske kategorije za 2016/2017 takmičarsku sezonu i kalendar aktivnosti Karate federacije Srbije.

Od takičarske sezone 2016/2017 menjaju se članovi 30. i 37. Takmičarskog pravilnika KFS a izmene se odnose na težinske kategorije koje će biti iste i za prvenstva i za kupove, kao i na broj takmičara koji se kvalifikuju sa regiona a vezano je samo za težinske kategorije.

Član 30. menja se i glasi:

U apsolutnoj kategoriji takmičari se sastaju bez obzira na telesnu težinu, dok se težinske kategorije i godišta za prvenstva i kupove Srbije određuju aneksom ovog pravilnika za sveku godinu posebno.

Težinske kategorije u borbama pojedinačno na prvenstvima i kupovima:

Pionirke Pioniri Ženske nade Muške nade
mlađe starije mlađi stariji mlađe starije mlađi stariji
-30 kg -32 kg -30 kg -35 kg -35 kg -39 kg -37 kg -40 kg
-34 kg -36 kg -35 kg -40 kg -40 kg -44 kg -42 kg -45 kg
-37 kg -40 kg -40 kg -45 kg -45 kg -49 kg -47 kg -50 kg
-40 kg -44 kg -45 kg -50 kg -50 kg -54 kg -52 kg -55 kg
+40 kg +44 kg +45 kg +50 kg +50 kg +54 kg +52 kg +55 kg

 

Kadeti Juniori Mlađi seniori Seniori
Ž M Ž M Ž M Ž M
-47 kg -52 kg -48 kg -55 kg -50 kg -60 kg -50 kg -60 kg
-54 kg -57 kg -53 kg -61 kg -55 kg -67 kg -55 kg -67 kg
+54 kg -63 kg -59 kg -68 kg -61 kg -75 kg -61 kg -75 kg
-70 kg +59 kg -76 kg -68 kg -84 kg -68 kg -84 kg
+70 kg +76 kg +68 kg +84 kg +68 kg +84 kg

Na pozivnim turnirima organizator je u obavezi da u propozicijama takmičenja navede težinske kategorije koje su predviđene za prvenstva i kupove a na samom takmičenju, u zavisnosti od broja prijavljenih takmičara u težinskim kategorijama, može da izvrši i spajanje pojedinih težinskih kategorija isključivo uz dobijenu saglasnost delegata takmičenja.

Član 37. menja se i glasi:

Broj takmičara i ekipa sa takmičenja udruženih organizacija na nacionalnim prvenstvima i kupovima je sledeći:

Za poletarce, pionir i nade

Region Takmičarska disciplina
Kate pojedinačno po klasama Kate pojedinačno apsolutna Kate ekipno Borbe pojedinačno Borbe ekipno
Beograd 4 8 4 6 4
Vojvodina 4 8 4 6 4
Uža Srbija 4 8 4 6 4

Za kadete, juniore, mlađe seniore i seniore

Region Takmičarska disciplina
Kate pojedinačno apsolutna Kate ekipno Borbe pojedinačno Borbe ekipno
Beograd 8 4 6 4
Vojvodina 8 4 6 4
Uža Srbija 8 4 6 4

Takmičar koji je započeo takmičenje u eliminacijama, mora shodno ostvarenoj prohodnosti završiti takmičenje.

Ukoliko takmičer opravdano ne nestupi (zbog bolesti), a obezbedio je dalju prohodnost, regionalni savez je u obavezi da uključi prvog sledećeg takmičera koji ima najbolji plasman u toj kategoriji i disciplini.

Ukoliko takmičer neopravdano ne nastupi, klub iz koga takmičar dolazi, u obavezi je da za istog uplati predviđenu kotizaciju.

Takmičar koji je prijavljen na regionalnim takmičenjima a na istim ne nastupi ne može biti kvalifikovan na takmičenjima na nivou Srbije.

Klub koji briše takmičara ili ekipu, nakon obavljenog žreba, dužan je uplatiti kotizaciju organizatoru u punom iznosu.

Karate savez Kosova i Metohije, ima poseban status takmičarske celine.

Karate savez udružene organizacije ima pravo da poveća broj svojih učesnika (maksimalno 4) u svakoj takmičarskoj disciplini, u pojedinačnoj konkurenciji, zavisno od broja takmičara koji su osvoili medalje u predhodnoj godini, za uzrasne kategorije: kadeti, juniori mlađi seniori i seniori.

Takmičari koji ne učestvuju na takmičenju udružene organizacije zbog obaveza u reprezentaciji Srbije imaju pravo učešća na nacionalnom prvenstvu.

 

uzrastne_kategorije_2016-2017

KALENDAR_KFS_2016-2017

About bks