NOVOSTI

26.novembar 2013

U skladu sa Programom rada Karate federacija Srbije organizuje edukativni seminar za trenere i sudije na temu: „ NERVNO-MIŠIĆNI MEHANIZMI U FUNKCIJI KARATE TRENINGA“. Seminar će se održati u subotu 7.decembra u Novom Sadu.

POZIV ZA SEMINAR

About bks