NOVOSTI

25.februar 2015

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja raspisao je konkurs za VII ciklus stručnog osposobljavanja za zvaje Operativni trener u sportu. Bliže informacije konkursa možete naći na sajtu fakulteta.

About bks